Magyar Lovaskultúra


2012-12-06

A lovak személyisége

 

 Számos angol és magyar nyelvű lovas oldal található az Interneten, amely a lovak személyiségével foglalkozik. Jó részük Pat Parelli Horsenality modelljét követi, amely két tulajdonságpár: intorvertált - extrovertált illetve bal agyféltekés, jobb agyféltekés. Azt minden gyakorló lovas tudja, hogy a lovaknak igenis van egyéniségük, mindegyik másként reagál a különböző helyzetekre, környezeti hatásokra.

Mégis nem kevés gyanakvással olvasgatom ezeket a ló-személyiség osztályozó elméleteket.  Ha valóban lehet személyiségről beszélni a lovakkal kapcsolatban, akkor ennek sokkal gazdagabb jelenségnek kell lennie, semhogy ilyen egyszerű 2 x 2-es sémákba lehessen paszírozni őket.  Az említett írások persze mind arra buzdítanak, hogy ismerd meg a lovad személyiségét, és vedd figyelembe a képzés illetve a lovaglás során.

 

 Nos, addig, hogy személyiségnek tekintve ismerd meg a lovadat, addig rendben vagyunk. Ez fontos. Amint azonban ezt valami séma mentén próbáljuk megtenni, két hibát is könnyen elkövethetünk. Az egyik, hogy kizárólag a séma merev kategóriáiban tudunk gondolkodni, és nem vesszük észre lovunknak azokat a tulajdonságait, ami nem fér bele a sémába.  Pedig éppen azért beszélhetünk igazi személyiségről, mert viselkedési jellemzőik hallatlan nagy változatosságot mutatnak.

A másik,  talán még nagyobb baj, hogy ezek a sémák mind statikusak. Mihelyst bekategorizáltuk lovunkat valahogyan, elkönyveljük, hogy ő bizony ilyen, s eszünkbe sem jut, hogy megpróbáljunk változtatni rajta. Pedig a személyiség - az emberé és a lóé egyaránt - nem statikus, hanem folyton változó, alakuló és alakítható valami. Természetesen vannak genetikai adottságok, és mélyen rögzült szerzett tulajdonságok, amelyek egyáltalán nem, vagy nagyon nehezen változtathatók meg. De ezek inkább csak a kereteket jelentik, amiken belül hatalmas mozgástér van, s a ló képzésekor, nevelésekor ezt a teret kell kihasználnunk.

 

 Aggodalmaim nyomán nekifogtam, hogy utána nézzek, mit ír minderről az etológiai szakirodalom.

Érdekes dolgokra bukkantam. Egyes cikkek arról számoltak be, hogy a lovak személyiségi jellemzőinek megítélése nem föltétlenül egységes. Például különböző lovászokat, lovasokat  kérdeztek meg általuk ismert azonos lovak tulajdonságairól. Ha nagyon a jellemzők eleve sematizált modellben voltak meghatározva, akkor eléggé egyező véleményeket kaptak, de ha csak felsorolás-szerűen adták meg a különféle tulajdonságokat, akkor már nagy volt az  eltérés.

Az agyféltekék személyiség meghatározó szerepére nem találtam egyértelmű bizonyítékot - ami persze nem jelenti azt, hogy nincs is. Kétségtelen, hogy zajlanak olyan kutatások, amelyek a féltekék emocionális szerepét igyekszenek tisztázni, a kísérletes eredmények értelmezése azonban elég bizonytalan. Ugyancsak nagyon óvatosan kell bánni a humán pszichológiából kölcsönzött "introvertált" és "extrovertált" kifejezésekkel.

 

 Egy érdekes tanulmány viszont azt vizsgálta, hogy van-e összefüggés a személyiségjegyek és ló használati módja között. Azonos típusú, azonos körülmények között tartott, de különböző célra használt lovakat hasoníltottak össze. A lovastornára használt lovakat találták például a legnyugodtabbaknak, a díjlovaglásra használtakat a legagitátlabbaknak. Ezt is óvatosan kell értelmeznünk, hiszen ebből a tényből nem dönthető el, hogy épp ezen  tulajdonságaik miatt lettek egyik vagy másik célra kiválasztva, vagy a kiválasztás hatott vissza a tulajdonságaikra.  Mindenesetre a díjlovaglásban az agitáltság nem föltétlenül előny, éppen ezért ez az adat némi okkal támaszthat bennünk kételyeket a mai díjlovas gyakorlat helyességét illetően.

A kíváncsiság általános tulajdonság a lovak esetében, de mértéke változó. Amikor a kukával megjelentem köztük, mind a hatan körülvették és szagolgatni kezdték. Mire a fényképezőgép előkerült, a többiek már odébb álltak.  Nem véletlenül maradtak ők ketten.

Cseles kérdés: Vajon létezik-e olyan módszer, amivel a ló kíváncsisága fokozható?

Kezdőlap > Írások > Etológia: A lovak személyisége

2015-01-11

Források:

 

Morris, Paul H., Anthony Gale, and Katherine Duffy. "Can judges agree on the personality of horses?." Personality and Individual differences 33.1 (2002): 67-81.

 

Hausberger, Martine, Christine Muller, and Christophe Lunel. "Does work affect personality? A study in horses." PloS one 6.2 (2011): e14659.