Magyar Lovaskultúra


 

A lovaglással, lovas oktatással foglalkozó „népszerűsítő” írások egyre többször hivatkoznak a lovak viselkedésével kapcsolatos ismeretekre. Sajnos ezek a hivatkozások néha felületesek, pontatlanok, ami félreértésekhez vezethet. Ezek elkerülésére az alábbiakban megpróbálunk néhány etológiai alapfogalomhoz a tudományos igényesség követelményének eleget tevő, ugyanakkor közérthető leírást adni. Anyagunkat igyekszünk majd folyamatosan bővíteni.

2013-03-15 

Lovas etológiai kisszótárHabituáció (alkalmazkodás, megszokás, hozzászokás) A habituáció egy tanulási folyamat, melynek során egy ismételten és azonos intenzitással adott közömbös stimulushoz az állat hozzászokik, a rá adott reakciói lecsökkennek, vagy megszűnnek (1.)

 

Deszenzitizálás (érzéketlenítés – nem szerencsés magyar kifejezés) Egy olyan folyamat, amelynek során egy érzékeny vagy túlérzékeny állat valamely stimulusra adott válaszát megszüntetjük (Pl. a kantározást nehezen tűrő állat szoktatása a kantárhoz) Az érzékenység, fokozott érzékenység korábbi kellemetlen ingerek következtében alakul ki. (Pl. durva kantározással okozott fájdalom.) (1.)

 

Feltételes reflex (Pavlovi kondícionálás) Olyan passzív tanulási folyamat, amely akkor jön létre, ha eredetileg közömbös ingert következetesen társítunk egy feltétlen reakciót kiváltó ingerrel. Eredményeként az eredetileg közömbös inger akkor is kiváltja a megfelelő ingerválaszt, ha a feltétlen inger elmarad. (1. alapján)

 

Operáns kondíciolnálás (nincs elterjedt magyar kifejezés) Olyan aktív tanulási folyamat, amelyben az állat valamely hatásra különféle reakciókat ad, majd az általunk kívánt válaszra pozitív vagy negatív megerősítést adunk. Az operáns szó arra utal, hogy az állatnak kell különféle megoldásokkal próbálkoznia (operálnia) (1. alapján)

 

Dominancia (uralom): Olyan egyedek (egyedpárok) közötti viszony, amely erőszak útján alakul ki, és meghatározza különféle erőforrásokhoz (táplálék, pihenőhely, párzás) való hozzájutás sorrendjét. (2.) Lásd megjegyzésünket a Leadership szócikk végén

 

Leadership (vezető szerep): Olyan egyedek csoportjában betöltött szerep, amely a csoport viselkedésének irányítását jelenti. Több, különböző tartalma lehet: szociális vezető szerep (social leadership): a csoporton belüli konfliktusok kezelésére vagy a csoportot érő támadások kivédésre vonatkozó irányító szerep. Térbeli vezető szerep (Spacial leadership): a csoport mozgásának irányítása. Más megfogalmazásban a a leadership olyan kezdeményező magatartás, amit a csoport tagjai követnek. (3.) A dominancia és leadership fenti definícióiból nem következik, és számos etológiai kutatás szerint nem is igaz, hogy ezek a szerepek illetve viszonyok határozottan és stabilan kialakulnak a ménesben.

 

Megerősítés (reward, reinforcement): valamely kívánatos magatartás jutalmazás révén történő megszilárdítása. Negatív megerősítésről beszélünk, ha a jutalmazás előzetesen okozott kellemetlenség (diszkomfort) megszüntetését jelenti, kifejezett jutalmazás (pl. jutalomfalat) esetén pozitív megerősítésről beszélünk.

 

 

Források:

1. Evelyn B. Hanggi The Thinking Horse: Cognition and Perception Reviewed In: Proceedings of the 51st American Association of Equine Practitioners Annual Convention, 51, 246-255, Seattle, WA.

 

2. American Veterinary Society of Animal Behavior: Position Statement on the Use of Dominance Theory in Behavior Modification of Animals www.avsabonline.org

 

3.  Daniel Goleman The Myth of Dominance http://homepage.ntlworld.com/zareeba/dominance.pdf

Kezdőlap > Írások > Etológia: kisszótár