Magyar Lovaskultúra


2015-12-20

 

Akár a külföldi, akár a "klasszikus" hazai lovas irodalmat olvasom, gyakran támad az a gondolatom, hogy ezeket olyan "kritikai" kiadásban kellene megjelentetni, amelyeben, – az eredeti szöveghez a lehető legteljesebben ragaszkodva – a mai, elsősorban kedvtelési lovasok számára szolgáló, értelmező, pontosító, vagy ha kell, kiiagzító megjegyzések is szerepelnének. Szerdahelyi Tibor örkénytábori tiszt annak idején így jelentette meg Wilhelm Müseler Reitlehre című, óriási sikert aratott könyvét.  Volt, hogy egy esztendőben több kiadást ért meg ez a könyv. Ennek ellenére Szerdahelyi nem átallotta kritikus megjegyzésekkel "széljegyzetelni"  magyar kiadást.  Történt mindez pár évvel az első német megjelenés után, elévülésről tehát szó sem lehetett. Ha a lovaglás művészete talán nem is, de a célja, s a kapcsolódó ismereteink sokat változtak az utóbbi évtizedekben. Mennyivel indokoltabb a régi könyveket új megvilágításban szemlélni.

Ezt a munkát a legfölkészültebb szakembereknek kellene elvégezni. Kedvtelési lovasként az Olvasónapló rovat indításával csupán arra vállalkozhatom, hogy közreadom egy-egy olvasmány kapcsán támadt kósz gondolataimat és reflexióimat - ki, ki kezdjen vele, amit jónak lát. De mindenképpen szemlélje őket kritikusan.

 

Kezdőlap > Olvasónapló