Magyar Lovaskultúra


 Nuno Oliveira: Réflexions sur l'art équestre

Reflexions on equestrian art

Gondolatok a lovaglóművészetről

 

Közhelyszerűen szoktuk mondogatni, hogy könyvből nem lehet megtanulni lovagolni. Ez már csak azért is igaz kell legyen, merthogy lovagolni megtanulni egyáltalán nem lehetséges, a tanulásnak sosincs vége. De vajon lehetséges-e a lovaglás tanulása könyvek nélkül? Pontosabban mindazon tudás folytonos tanulmányozása nélkül, amit a közelebbi és távolabbi elődök papírra vetettek?

 

Nuno Oliveirának ez a könyve nem igazán arra való, hogy az ember lovaglóóra előtt elolvasson belőle egy fejezetet és aztán az ott olvasottakat gyakorolgassa egy órán keresztül. Bár a nem egészen 120 oldalas kis könyvecske második felében találhatók konkrét instrukciók egyes gyakorlatok kivitelezésével kapcsolatban, ezek sem elsősorban azt írják le, hogy pontosan hogyan kell ezt-vagy azt kivitelezni, inkább azt, hogy miben mutatkozik meg valamilyen gyakorlat helyes kivitelezése, s mi az, amit kerülni kell közben. A kivitelezés konkrét technikáját illetően olykor nagyon megengedő: lehet így is, lehet úgy is. Az egyik lóval így könnyebb, a másikkal amúgy.

 

Van azonban két követelmény, ami a lazán összefüggő fejezetek mindegyikén végighúzódik. Az egyik a könnyedség, vagyis mindenféle erőltetés, fizikai kényszer kerülése. A másik pedig a mozdulatok szépsége. Világos, hogy nem lehet technikai instrukciót adni arra, hogy a valamely mozdulat legyen szép. De ami látványra nem gyönyörködtet, az technikailag is hibás.

 

Érdekes az, hogy ez az esztétikai elvárás Széchényi Dénes írásaiban is újra meg újra fölbukkan. És mit tesz Isten, Széchényi is a könnyedségben látja a mozdulatok szépségének kulcsát. Sokszor olvassuk, hogy jó lovaglás csak egyféle van. Szerintem ez nem igaz. Célja, hagyományai, formái szerint nagyon sokféle lovaglás létezik, de ami mindegyik esetben követelmény, az a szépség. Aki látott már – s ki ne látott volna – lovat szabadon vágtatni, annak nem kell magyarázni, hogy mitől tud szép lenni a ló mozgása. Ha egy ember ráül a lóra, és ettől elvész a ló mozgásának ez az ősi szépsége, akkor ott valami hiba van. Az esztétikai igény Nuno Oliveira írásaiban kifejezetten művészi szintre emelkedik, amire a könyv címe is világosan utal. Oliveira fogékony volt más művészetek, elsősorban a zene iránt is. Azonban a lovaglóművészet volt az ő saját műfaja, amiben maradandót alkotott. Bár ennek a könyvének az utolsó bekezdése épp arról szól, hogy a lovas művészete könyörtelenül elenyészik lova elmúltával, mert sem képek, sem filmek nem képesek megőrizni és visszaadni azt az érzést, amit a ló mozgása közben átélünk. A róla fönnmaradt néhány film, ami a Youtube-on látható, rossz filmtechnikai minősége ellenére is mintha rácáfolna erre.

"A lovaglóművészet a tökéletes megértést jelenti a lovas és a ló között. Ez a harmónia teszi lehetővé, hogy a ló ízületeiben és izmaiban minden feszültség nélkül dolgozzék, lehetővé téve, hogy bármilyen mozdulatot szellemi és fizikai élvezettel, ugyanakkor hajlékonyan és ritmikusan vigyen véghez. Ekkor a ló inkább társ, semmint olyan szolga, akit könyörtelen ura erővel engedelmességre kényszerít."

2016-02-27

"Olvasás, lovaglás és töprengés révén akkor is nagyszerű eredményeket érhetünk el, ha nem követjük pontról pontra valamely módszer minden részletét, feltéve hogy a lovas érzékeny a lova iránt, és helyes az ülése.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy nincs csalhatatlan módszer, de olyan se amelyik teljesen rossz, és hogy lehet akármilyen jó vagy rossz a módszer, végül csak a lovas számít. "

Kedves Látogató!
 

Ez honlapunk régebbi változata, az old.magyar-lovaskultura.hu cím alatt, melyben új tartalmak már nem jelennek meg. A régieket még jó ideig megőrzünk, hogy a korábbi tartalmak változatlan formában megtalálhatók legyenek.
Az új változat , amely a korábbi magyar-lovaskultura.hu címen érhető el,  folyamatosan bővül friss tartalmakkal, illetve a régi oldalak megújulva átkerülnek az új, mobil eszközökön is könnyebben olvasható változatba.

 

Minden olyan régi oldalunkon, amelynek elkészült az új válotzata, az UGRÁS AZ ÚJ VÁLTOZATRA felirat jelenik meg. Erre kattintva az adott oldal új változatára ugorhatunk.

 

Kezdőlap >Olvasónapló > Oliveira: Reflections on equestrian art