Magyar Lovaskultúra


2015-07-13

 

"Minden művészetnek és tudománynak szabályai és elvei vannak, melyek révén a tökéletességhez vezető fölismeréseket tehetünk. A lovaglás látszólag az egyetlen kivétel, amely semmi mást nem igényel, mint gyakorlatot. Ez a hibás elgondolás az oka annak, hogy oly kevés jól képzett ló találtatik, és annak, hogy a lovas ember képében tetszelgők nagyobbik része oly csekély képességekkel bír."

 

François Robichon de La Guérinière (1688–1751)

Ez a gyűjtemény a  honlapunk címoldalán időről időre közzétett, jeles lovas mesterek könyveiből, írásaiból merített hosszabb-rövidebb idézetekből áll össze. Ott a címoldalon ugyanis csak időlegesen szerepelnek ezek, hogy a változatosságot fönntartsuk. Ha valakinek azonban egyik-másik megtetszett, de már nem emlékszik rá pontosan, itt mindig meg fogja találni. Az eredeti közzététel dátumát megtartjuk, hátha az is segít megtalálni kedvenc gondolatainkat.

2016-01-21

 

"Olvasás, lovaglás és töprengés révén akkor is nagyszerű eredményeket érhetünk el, ha nem követjük pontról pontra valamely módszer minden részletét, feltéve hogy a lovas érzékeny a lova iránt, és helyes az ülése.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy nincs csalhatatlan módszer, de olyan se amelyik teljesen rossz, és hogy lehet akármilyen jó vagy rossz a módszer, végül csak a lovas számít. "

 

Nuno Oliveira (1925-1989)

Reflections on Equestrian Art (Reflexions sur l'Art Equestre) 

Kezdőlap > Olvasónapló > Szemelvények

 

Kis szemelvények nagy mesterektől

2016-02-07

 

"A lovaglóművészet a tökéletes megértést jelenti a lovas és a ló között. Ez a harmónia teszi lehetővé, hogy a ló ízületeiben és izmaiban minden feszültség nélkül dolgozzék, lehetővé téve, hogy bármilyen mozdulatot szellemi és fizikai élvezettel, ugyanakkor hajlékonyan és ritmikusan vigyen véghez. Ekkor a ló inkább társ, semmint olyan szolga, akit könyörtelen ura erővel engedelmességre kényszerít."

 

Nuno Oliveira (1925-1989)

Reflections on Equestrian Art (Reflexions sur l'Art Equestre) 

2016-02-19

 

"Soraimnak nem az a célja, hogy könyvet írjak a lovaglás tudományáról. Véleményem szerint az anyag terjedelme, valamint a lovas- és lóegyedek különbözősége lehetetlenné tennék az olyan könyv megírását, mely teljesen kimerítőnek és tökéletesnek volna mondható, mert egy köteten belül az összes eshetőségeknek megfelelő és tökéletes szabályokat előre felállítani nem lehet."

 

 

Erdődy Pálffy Zsigmond: A lovaglás vezérfonala A Szent György képes sportlap kiadása 1937

Kedves Látogató!
 

Ez honlapunk régebbi változata, az old.magyar-lovaskultura.hu cím alatt, melyben új tartalmak már nem jelennek meg. A régieket még jó ideig megőrzünk, hogy a korábbi tartalmak változatlan formában megtalálhatók legyenek.
Az új változat , amely a korábbi magyar-lovaskultura.hu címen érhető el,  folyamatosan bővül friss tartalmakkal, illetve a régi oldalak megújulva átkerülnek az új, mobil eszközökön is könnyebben olvasható változatba.

 

Minden olyan régi oldalunkon, amelynek elkészült az új válotzata, az UGRÁS AZ ÚJ VÁLTOZATRA felirat jelenik meg. Erre kattintva az adott oldal új változatára ugorhatunk.

 

2016-03-06

 

" - A kezdő lovas a ló által elkövetett hibákat azok előfordulása után javítja ki.

  - A jó lovas akkor javítja ki a hibákat, amikor azok előfodulnak.

  - A képzett lovas megakadályozza a hibák előfordulását "

 

Francois Lemaire Ruffieu   Nyeregben -  A lovaglás technikája

 

2016-03-09

 

"Mentül csekélyebbek a haladási lépcsőzetek, annál gyorsabb az eredmény."

 

Széchényi Dénes: Eszmék a lovaglás és kocsizás köréből

1892

2016-03-24

 

"Aki nem hisz és nem bízik a ló észbeli tehetségében és gondolkodó képességében, az egész biztosan megjárja, mert a ló kifog rajta és becsapja."

 

Moys Elemér:  Az iskolalovaglás hamis megitélése-

Balvélemények a régi lovagló müvészetről

2016-09-01

"Mint axiómát merem felállítani, hogy a korrekt, reális munkának nincsen nagyobb ellensége, mint az á-tout-prix [minden áron] díjlovaglásra való készülés"

Burián Mihály: Az iskolalovaglás művészetéről

2016-09-14

 

"A ló lovas nélkül is megmarad lónak, a lovas viszont nem lovas többé lova nélkül."

 

Arthur Kottas-Heldenberg

2017-02-07

 

"Csak annyi érzékenységet várhatunk a lovunktól, amennyit mi mutatunk felé. Csak olyan fokú koncentrációt remélhetünk tőle, mint amilyent mi tanusítunk. Itt kezdődik a lóva való foglalkozás: saját magunkon."

Klaus Ferdinand Hempfling Dancing with Horses

2017-08-24

"Mindenki gyorsabbnál-gyorsabban akart járni, s bizonnyal lettek volna sokan, akik az ekkor már fel-feltűnő autóval szívesen keresztezték volna jó s világhírű lovaikat, hogy még eszeveszettebbül száguldhassanak"

Petkó-Szandtner Tibor A magyar kocsizás