Magyar Lovaskultúra


2011 február 13-án megtekintettük a Mezőgazdasági Múzem két időszaki kiállítását: az egyik a Kincsem – Imperiál Híres magyar versenylovak címet viseli, a másik a Lótenyésztés, lóversenyzés – polgári társadalom névre hallgat.
A kiállítás fő attrakciója talán Kincsem és Imperiál kiállított csontvázai, amelyek persze a tudományosan nem eléggé képzett látogatónak nem mondanak sokkal többet bármilyen más ló csontvázánál, de azért minden lovasnak érdemes egyszer alaposan szemügyre venni és figyelmesen tanulmányozni a lovak csontvázát, bővítenie anatómiai ismeretét. Merthogy a ló nemcsak az, aminek kívülről látszik. A kiállításhoz vezető folyosón néhány nagyszerű lovas fotó látható, például Hemző Károly képei. Körben a terem falánál álló tárlókon pedig  a magyar lóversenyzéssel kapcsolatos több érdekes adat, a kivetítőn nevezetes versenyeken készült felvételek, riportok szemlélhetők.   A másik lovas kiállítás a magyar lovas kultúra aránylag szűk szeletét mutatja be,  fő érdekességnek talán egy 19. századi magyar nyereg mondható, szépen kidolgozott nagykápás csapolt nyereg, alatta néhány régi köralakú kengyel, s még néhány míves kantár.   Nem tudom megitélni, hogy a "kívülálló"  - lovat csak messziről ismerő - látogatónak mond-e annyit a kiállítás, amennyit a tárgy megérdemelne, vagy megérinti-e a lovas nezet lovaktól már elidegenült fiainak-lányainak lelkét. A lovas ember nyilván szeretne többet, izgalmasabbat kapni, bővebb magyarázatokkal, tágabb perspekítvákkal.  

De azért a kezdeményezésnek csak örülhetünk, s kívánhatjuk a jobb és mégjobb folytatást. S kívánjuk, hogy minél több látogatója legyen  

Kezdőlap > Programok > Mezőgazdasági Múzeum