Magyar Lovaskultúra


2016-08-23

Bűn és bűnhődés

 

Úgy látszik, az emberiségnek vannak évszázadokon vagy akár ezredeken át öröklődő tévedései, amit minden nemzedék átvesz és tovább ad, anélkül, hogy átgondolná a dolgot. Ilyennek tartom azt a nézetet, ami szerint a lovat, ha ellenszegül akartunknak, meg kell büntetni. A büntetéshez hozzá kell tartozzék a bűn, ahhoz meg valamiféle erkölcsi rend vagy szabály. De ugyan miféle – a lovak számára értelmezhető – erkölcs mondja ki, hogy ők nekünk okvetlen engedelmességgel tartozzanak?

 

Persze lovas hagyományunk jelentős részben katonai gyökerű, s ott az engedelmesség magától értetődő dolog. S mi sem lehetett egyszerűbb, mint a lovakat besorozni a katonai rangsorba, s természetesen egészen az aljára, a közlegénynek is alávetve. S hogy a seregben az engedetlenséget büntetni kell, az is világos.

Azt is szokták hangoztatni olykor, hogy hát a ménesben is megbünteti a vezérkanca a renitens csikót, s nekünk a ménesvezér szerepét kell elfoglalnunk. Nem tagadva persze a lovak között is megfigyelhető „negatív visszajelzés” létezését és fontosságát, azt kell azonban mondanunk, hogy a megfigyelhető jelenségeknek ez az értelmezése meglehetősen antropomorf.

Egyrészt azért – amiről már sokszor írtunk –, mert összekeveri a dominanciát a vezető szereppel.

 Másrészt azért, mert a vezető szerepbe – ember módra – valamiféle parancsolgató, hatalmaskodó főnököt vagy uralkodót képzel.

 Harmadrészt és leginkább azért, mert a ménesben időnként megfigyelhető vita vagy agresszív viselkedés nem jelenti azt, hogy bármelyik szereplő „bűnös”. Még emberi mértékkel is inkább bűnös a domináns egyed, aki elveszi az ételt a gyöngébbtől. Az alárendelt egyed semmi esetre sem szeg meg semmilyen viselkedési szabályt, ha megpróbál táplálékhoz (párzáshoz stb.) jutni, hanem éppenséggel tökéletesen és csodálatosan engedelmeskedik az évezredek alatt kialakult viselkedési szabályoknak.

 

Ha pedig nem értelmezhető a lovak esetében a „bűnös cselekedet”, akkor nem értelmezhető a büntetés sem. Jó lenne tehát a büntetés szót a lovas nyelvhasználatból a jövőben végleg kiiktatni. Még akkor is, ha a lovas hagyomány régi értékes szövegiben Ez persze nem azt jelenti, hogy ne adjunk negatív visszajelzést, ha a lovunk nem azt csinálja, amit várnánk tőle. A westernesek ezt úgy szokták mondani, hogy „tedd kényelmetlenné a ló számára, amit nem akarsz, hogy csináljon” (s persze amit meg akarsz, azt tedd kényelmessé számára.) Néhányan úgy gondolják, hogy ez az egész akadékoskodás csupán, nincs valódi a különbség az ésszerű és arányos mértékű büntetés, meg a „kényelmetlenné tétel” között. Ha pl. hátra léptetem a lovat, nem mindegy hogy ezt én büntetésnek, vagy negatív visszajelzésnek hívom? Miben más ez?

 

Azt hiszem a fő különbség a lovas hozzáállásában van. A bűnösre joggal haragszunk, hiszen megszegett egy szabályt, pedig elvárható lett volna, hogy kövesse. A lovak pedig csodálatosan érzékenyek a lovas lelki állapotára. Tehát nem mindegy, hogy dühödten büntetünk, vagy higgadtan visszajelzünk a lónak, hogy nem ezt várjuk tőle. Az is igen valószínű, hogy a lovas lelkiállapota az alkalmazott jelek erősségében is meg fog nyilvánulni. A „te büdös dög, már megint ki akarsz velem babrálni” hozzáállás mellett aligha fogunk olyan finom jeleket alkalmazni, mintha csak az van bennünk, hogy „hoppá paci, nem ez a jó megoldás”.

Talán a legfontosabb különbség azonban az, hogyha a ló magatartását „bűnös”-nek nyilvánítjuk, ezzel lényegében lemondunk arról, hogy a valódi okát megkeressük. Hiszen a lóban látjuk a hibát, megbüntetjük érte, és úgy gondoljuk, hogy ez elegendő ahhoz, hogy legközelebb másként viselkedjen. Erre azonban nincs garancia, sőt mivel a valódi okot nem szüntettük meg, a probléma jó eséllyel ismét jelentkezni fog.

A bűnt tehát a lovas követi el, amikor büntet, és a ló szenvedi meg. De végül a lovas bűnhődik, mert elveszíti lova bizalmát, és a harmonikus lovaglás örömét.

Kedves Látogató!
 

Ez honlapunk régebbi változata, az old.magyar-lovaskultura.hu cím alatt, melyben új tartalmak már nem jelennek meg. A régieket még jó ideig megőrzünk, hogy a korábbi tartalmak változatlan formában megtalálhatók legyenek.
Az új változat , amely a korábbi magyar-lovaskultura.hu címen érhető el,  folyamatosan bővül friss tartalmakkal, illetve a régi oldalak megújulva átkerülnek az új, mobil eszközökön is könnyebben olvasható változatba.

 

Minden olyan régi oldalunkon, amelynek elkészült az új válotzata, az UGRÁS AZ ÚJ VÁLTOZATRA felirat jelenik meg. Erre kattintva az adott oldal új változatára ugorhatunk.

 

Kezdőlap > Írások > A lovasképzés nehézségei: Bűn és bűnhődés