Magyar Lovaskultúra


A készülő nemzeti lovasprogramról szóló hírek nyomán megkerestük Dr Fehér Károlyt,  a program szerkszetőjét, és megkértük, hogy tájékoztasson bennünekt a program állásáról.

A tőle kapott anyagokat a honlapunk közösségében megvitattuk, ennek alapján készült el a programhoz az itt olvasható tizenöt pontos javaslatunk, amelyet szélesebb társadalmi vitára szánunk, és amelyet szeretnénk eljuttatni Fehér Károly tanár úron kívül az időközben kinevezett Horváth László miniszterelnöki megbízotthoz, aki a lovas ágazati stratégia kidolgozására kapott megbízást.

Olvasóink észervételeit a

a Vendégkönyv-ben vagy elektronikus levélban várjuk: >>LEVÉLKÜLDÉS<< 

2011 ősz

A Magyar Lovaskultúra Honlap javaslatai a Nemzeti lovas stratégia kidolgozásához

 

 1 .  A Nemzeti Lovas program sikere négy tényezőn múlik

 1.1 - A lovaglás hazai tömegbázisának jelentős kiszélesedése
 1.2 - A sajátosan magyar hagyományok erősödése
 1.3 - A külföldieket vonzó lovas turizmus fejlődése
 1.4 - A lovas élsport körülményeinek és teljesítményének javulása

 

 2.  A négy cél egymásra épül, egymást erősíti, bármelyik kudarca a másik kettőt is súlyosan visszaveti.

 

 3 . A lótenyésztés a valós szükségleteket vegye figyelembe. Ebben a versenysport igényein kívül vegyék figyelembe a kedvtelési és iskolai lovaglás szempontjait is. A lótenyésztő egyesületek ezen szempontok figyelembe vételével kapjanak támogatást. Az egyesületekben néhány év alatt el kellene érni, csak olyan kanca kapjon támogatást, amelyik sport-kipróbáláson megfelelő szintet teljesített, viszont az kapjon annyit, hogy megtérüljön a ráfordítás.

 

 4.  A lovaglás illetve a lovas sportok népszerűsítése érdekében üdvözlendő az ilyen jellegű oktatás bevezetése az iskolákban. Tekintettel a lovaglás költségeire, a lovas sport veszélyességére, szükségesnek tartjuk jelezni, hogy a minden gyermekre kiterjedő érdemi lovas képzést csak nagyon távoli célként lehet megvalósítani. Viszont rövid- középtávon is reális, hogy a lovakkal való ismerkedés, a velük való természetes kapcsolat kialakításán keresztül a természet és az állatok szeretete, jobb ismerete és értése része lehet az iskolai oktatásnak, és alkalmas lehet arra, hogy a lovaglás iránt fölkeltse az érdeklődést, a kifejezetten érdeklődő gyerekek számára pedig biztosítani lehet a megfelelő oktatást.

 

5. A gyermekek és a felnőttek lovas oktatásában szerepet kell kapjon érzelmi-intuitív világuk fejlesztése, a túlracionalizált világban így bontakozhat ki teljes személyiségük, így szolgálhatja a lovaglás - és a hozzá kapcsolódó sportok, például a lovas íjászat - a testi és lelki egyensúlyt és egészséget.

 

6.  A lovaglás tömegbázisának szélesítése elképzelhetetlen a tereplovaglás feltételeinek biztosítása nélkül. Helyi kezdeményezésként jó példáról olvastunk Baranya megyében, ahol az erdészekkel, vadászokkal sikerült megegyezni és minden fél számára előnyös feltételrendszert kialakítani. Javasoljuk, hogy a jogalkotás kövesse ezt a példát, mert nem remélhető, hogy mindenütt ugyanezt a jó példát kövessék.

 

7.  Ennek érdekében javasoljuk, hogy törvény mondja ki, hogy az erdők, mezők, szántóföldek a nemzet közös javai, tulajdonosuk azokat köteles jó állapotban tartani, okszerűen művelni. A művelés haszna természetesen a tulajdonost illeti, de mint természeti kincs, nem zárható el senkitől. Az erdei, mezei utakon gyalogosan, kerékpáron és lóháton bárki közlekedhet, aki a természetet és a megművelt földet megbecsüli és nem okoz benne szükségtelen károkat.

 

8.  Ennek érdekében erdőt, mezőt szántóföldet elkeríteni csak indokolt esetben (természetvédelem,   haszonállatok legeltetése, közveszély elkerülése) lehessen. A szántóföldek szélén és a táblák között utakat kell hagyni, amelyeket tilos elkeríteni.

 

9.  A lovas társadalom vegyen részt a természeti közkincs védelmében, például figyelő járőrszolgálattal. A lovas oktatás kötelező része legyen a természet és a megművelt föld megbecsülésére való nevelés. A természetben való minden károkozás, szemetelés, környezetszennyezés minősüljön súlyos jogsértésnek, és járjon kifejezetten súlyos jogkövetkezménnyel.

 

10.  A földutakon, erdőben – külön kijelölt területek kivételével (pl. terepmotoros pályák) gépjárművel közlekedni kizárólag gazdálkodási, természetvédelmi céllal lehessen.

 

11. Szerveződjön hatékony természetvédelmi őrszolgálat. A lovas társadalom és más civil szervezetek (természetjáró egyesületek, természetbarát szervezetek, stb.) szervezetten segítsék munkájukat.


12.  A lovardák, lovasiskolák szinvonalát mind a tárgyi, mind a személyi feltételek tekintetében fejleszteni szükséges. Ennek érdekében álljanak rendelkezésre pályázati források, amelyek kis tőkével rendelkező vállalkozások számára is elérhetők. Csak egy többfokozatú rendszer képes biztosítani azt, hogy minden, a lovaglás iránt érdeklődő ember megtalálja a pénztárcájának megfelelő lehetőséget. SENKI NE LEGYEN ANYAGI OKOK MIATT MEGFOSZTVA A LOVAGLÁS LEHETŐSÉGÉTŐL!

 

13.  Javasoljuk egy több fokozatú minősítési rendszer kialakítását, amelynek alsó fokán magán célú, vagy zárt körben működő lovardák is legálisan működhessenek (ehhez ne legyen szükség engedélyezési eljárásra). Az üzleti célú lovardákkal - főként ha külföldi vendégek fogadására is vállalkoznak - fokozottabb követelmények legyenek előírva.

 

14.  A lovas képzésben minden szinten (az iskolai lovasképzésről az élsportig) kapjon nagyobb figyelmet a korszerű etológiai ismeretek terjesztése, az állatokkal való értelmetlenül agresszív viselkedés visszaszorítása érdekében.

 

15.  Az állattartás körülményeire vonatkozó szabályok a lovak természetes igényeire és ne az emberi kényelmi szempontokra alapuljanak. A jogszabályok ne tartalmazzanak olyan rendelkezéseket, amelyek szükségtelen költségeket okoznak a lótartók számára, főleg ha azok egyáltalán nem a lovak igényeit célozzák. (Pl. a boxos-istálózó lótartás helyett a szabad legelős tartásmód fejlesztése)

 

16. A lovaglási lehetőségek fejlesztése járjon együtt a hozzá kapcsolódó kulturális, vendéglátási, kézművesipari, s egyéb szolgálatatások fejlesztésével.


17. Javasoljuk egy internetes tájékoztató adatbázis létrehozását, amely a túrázó lovasok szállásolására, ellátására vállalkozó szolgáltatásokról információt nyújtva megkönnyítené a lovas túrák megszervezését.

Kezdőlap > Írások > Nemzeti lovas stratégia > Nemzeti Lovas Program

Visszhang

 
Azon kívül, hogy a honlapon közzétettük, mintegy nyolcvan címre küldtük el jobb oldalon olvasható javaslatokat. Kevés, de bíztató visszhang érkezett.
Lentebb közzé tesszük Dr Szűcs Antal állatorvos barátunk javaslatait, aki persze maga is lovas ember. Véleményével teljes mértékben egyetértünk.  S tömörítve 17. pontként be is építettük az egységes szövegbe.
 
Lásd ->> itt
 

Javaslatok a Nemzeti Lovas Stratégia kidolgozásához

 
A stratégia kidolgozása nem lehet néhány ember összefogása, szükség van egy jó nevű honlapra, amely mindenki számára hozzáférhetővé teszi a fő irányvonalak megismerését. Lehetővé kell tenni a hozzászólás lehetőségét. Lehetne ez egy hasonló honlap, mint a lovasok.hu vagy, mint a lovas szövetség honlapja, ahonnan elérhetők a sportágak honlapjai. A létrehozandó honlapról talán elérhetőnek kell lenniük a jelenlegi honlapoknak vagy – és ami még fontosabb - a jelenlegi honlapokról is elérhetőnek kell lennie a szerkesztendő honlapnak.
Esetleg a facebook-ra is fel lehetne tenni, mivel ez a fiatalok „mindennapi szórakozása”, de pont emiatt eléggé magánjellegűek az itt folyó beszélgetések.
Ha valaki hozzá akar szólni a stratégiához, hát tegye meg e-mail-ben a honlapon található címen.

Nagyon fontosnak tartom a jelenlegi lovas adatok adatbázisban - tájékoztató táblázatban – történő összefoglalását:
A táblázatban lássuk azt, hogy jelenleg milyen lóval kapcsolatos lehetőségek állnak rendelkezésre megyénként, településenként.
Fontosnak találnám feltérképezni azokat a helyeket, ahol útbaigazítást kaphatnék, ahova ki tudnám kötni a lovam, ha arra járnék.
Jelenleg is lehetőség van információk gyűjtésére lovas honlapokról – pl. a lovardák, lovas képzések hirdetéseiből, de nagyon sokaknak nincs sem idejük, sem lehetőségük, sem igényük arra, hogy hirdessék magukat.
Az információkat célszerű lenne egységes szerkezetbe, egységes táblázatba foglalni annak céljából, hogy ha valaki elindul egy cél felé, a kezébe fogott térképről és az internetes adatbázis segítségével fel tudja mérni az útjába-eső településeken a szóba jöhető segítségeket. Kiinduló pontja lehetne ez a lovas-útvonalak tervezésének, kijelölésének is („lovasbarát szálláshelyek, lovasbarát települések”).
Adatokat kell kérni a lovas egyesületektől, a lótenyésztési felügyelőktől, a települési jegyzőktől, az állategészségügyi hatóságtól, hogy a megyében, az adott településen a lóval hány ember, vállalkozás vagy társaság foglalkozik, esetleg mennyi a településen a lovak száma.
A visszakapott adatok összevetésével már fel lehet mérni a tényleges lovas és ló létszámot.
Szükség lehetne a következő adatokra:
A településen hány olyan ember, vállalkozás vagy társaság van, aki/amely szerepelhetne az internetes adatbázisban? Hozzájárul-e adatainak közzétételéhez?
A településen hány olyan ember van, akitől információt lehet kérni lovas ügyben? (hol lehetne kikötni a lovat, itatni, etetni és esetleg meg is lehetne pihenni?).
 • Az adatbázisban fel kell mérni, hogy az adott településen
 • Milyen lovas létesítmények vannak:
  • lovarda – lehetőségek: ...
   lovas szolgáltató – lehetőségek: ...
   lovas iskola – lehetőségek: ...
   lovas istálló – lehetőségek: ...
   lovas tanya – lehetőségek: ...
   lótenyésztő bázis
   lovasbolt
   lótartó magánszemély, vállalkozás – lehetőségek: ...
   lovast kiszolgáló egyéb hely – lehetőségek: ...
  • egyéb
 • A létesítmény lóhoz való viszonya milyen célból történik:
  • lovas sport (díjugratás, fogathajtás, western, stb.)
   oktatás
   tenyésztés
   hagyományőrző (huszár, csikós, lovas-íjász, western, stb.)
   lovas túra
   hobbi
  • egyéb (nyeregkészítés, lovas felszerelés készítés, vásárlási lehetőség, stb.)
 • A létesítményben milyen szolgáltatások állnak rendelkezésre:
  • itatás
   etetés
   ló szállás
   a lovasnak evés, ivás, szállás, zuhanyozás
   elsősegély nyújtás
   ló patkolás
   ló egészségügyi ellátás
  • egyéb – méghozzá ...
 • A településen milyen lovas események kerülnek megrendezésre:
  • Lóverseny (helyszín, időpont, milyen verseny vagy a verseny elérhetősége megtekinthető a ... honlapon)
   Lovas nap (helyszín, időpont, milyen program várható vagy a lovas-nap programja megtekinthető a ... honlapon)
   Egyéb eseményhez kapcsolódó lovas program (ünnep, falunap, felvonulás, egyéb – méghozzá ...)
   Az eseményen kb. mennyi lovas szokott lenni, kb. mennyi néző?
  • Az eseményen van-e lehetőség a lovazást népszerűsítő tevékenységre? – gyermek-lovagoltatás, kocsikázás, ló-simogatás, lovas felszerelés vásárlás, egyéb – méghozzá ...  Egyenlőre.

  Kérek visszajelzést!

  Üdvözlettel:
  Dr. Szűcs Antal
  Eger,
  szucsantaldr☼gmail.com
  30/6550753

  Új hír!

   2012 február 17-én megjelent a

  Kincsem

  Nemzeti Lovas Program

   

  honlapunkon is olvasható, letölthető >>itt<<